Plakat projektu

Piękna polska złota jesień- ciepło, wymarzona aura na zajęcia szczególne. Korzystając z pięknej pogody, razem z członkami Centrum Integracji Społecznej, wybraliśmy się całą grupą do Gościmia na grzyby. Spacerując po lesie zbieraliśmy podgrzybki. Po grzybobraniu zostaliśmy zaproszeni do CIS-u na kiełbaski z ogniska. W wesołej atmosferze spędziliśmy czas na świeżym powietrzu. Bardzo dziękujemy CIS-owi - to już któreś z kolei spotkanie integracyjne zainicjowane przez Centrum. Cieszymy się , że nasz Klub ma wsparcie i przyjaciół.

Wrzesień w Klubie Wsparcia Seniora był intensywnym w wydarzenia miesiącem.

Rozpoczęliśmy go od wyjazdu do kina- część grupy wybrała się na film o Józefie Piłsudskim a część na „Politykę”.

Wzięliśmy udział w pikniku rodzinnym organizowanym przez dwa sołectwa ze Zwierzyna, do którego aktywnie przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Razem z Centrum Integracji Społecznej zrobiliśmy butelki i słoiki dekorowane sznurkiem jutowym, jutowe kwiaty i inne „nasze dzieła”, które zaprezentowaliśmy na stoisku podczas pikniku. Wzięliśmy także udział w zawodach sportowych, reprezentująca nas drużyna – Lucyna Pęczek (animatorka) i Józef Drelich (członek KWS) wystartowała w trzech konkurencjach: bieg w worku, rzut jajkiem i zakręcony bieg zajmując czwarte miejsce.

Zajęcia KLUBU PODRÓŻNIKA dla Seniorów rozpoczęliśmy od wirtualnych podróży. Polegają one na wspólnym oglądaniu zdjęć z podróży w różne części Polski i świata, opowiadaniu i słuchaniu anegdot i relacji z podróży, a także poznawaniu przeróżnych, czasem nawet bardzo nietypowych sposobów podróżowania samotnego i w grupie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019
dotyczące wyżywienie uczestników zajęć prowadzonych
w CIS w Zwierzynie
przy STOWARZYSZENIU „STOLINA”

Zamówienie pomiędzy 20 tys. PLN a 50 tys. PLN nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, dotyczy projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Nr umowy RPLB.07.03.00-08-0017/18-00

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, wspólny kod CPV.

Zamawiający: Stowarzyszenie „STOLINA”, ul. Wojska Polskiego 74, 66-542 Zwierzyn , woj. lubuskie, tel. 535 744 594.

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Bogumiła Michalska, tel. 535 802 515.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłków dla uczestników projektu w Zwierzynie. w ramach ww. realizowanego w ramach projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego”.
2. Projekt podzielony jest na dwie edycje:
• pierwsza edycja październik 2019 r. – grudzień 2019 r.,
• druga edycja styczeń 2020 r. – wrzesień 2020 r.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki do zapytania ofertowego