SZKOLENIE OWES -13-14.03.2013 Lubniewice

„Współpraca wielosektorowa kluczem do sukcesu w ekonomii społecznej” taki był temat szkolenia w Lubniewicach, w którym brał udział z p. Wójt gminy Zwierzyn, kierowniczka i pracownice GOPS, przedstawicielka PUP i my. Odwiedził nas na spotkaniu pan Maciej Szykuła - wicemarszałek województwa lubuskiego.

SZANSA dla teatru „ CZARNA KROWA W KROPKI BORDO” w GÓRECKU

"Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są".

Tove Johsson

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w 2014 roku konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Składane projekty realizują powinny cel główny FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja projektów FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Złożyliśmy wniosek do MPIPS program „Asos 2104” na aktywizację seniorów

Celem Programu „ASOS 2014” jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym.