Zapytanie ofertowe ma na celu:

Zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanych dalej „Wykonawcami”), które pozwolą na wyłonienie personelu: instruktor terapii zajęciowej w Klubie Wsparcia Seniora ramach projektu :” Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego” Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne Nr umowy RPLB.07.05.00-08-0032//18-00 projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert są przedstawione zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:

a) posiadają wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku terapia zajęciowa lub KO z minimum rocznym doświadczeniem w pracy z osobami starszymi, dziećmi lub niepełnosprawnymi.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

1. Zamawiający: STOWARZYSZENIE „STOLINA”, ul. Wojska Polskiego 74, 66-542 Zwierzyn, woj. lubuskie, tel. 535 802 515, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach poniżej

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz formularz oferty

Pobierz oświadczenie wykonawcy

Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „STOLINA” w Zwierzynie z terenu województwa lubuskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Urząd Gminy Zwierzyn logo Stolina logo

Stowarzyszenie „STOLINA” prowadzące Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie złożyło ofertę w ogłoszonym „otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudniania socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej”.

Stolina logo Centrum Integracji Społecznej logo

Stowarzyszenie „STOLINA” prowadzące Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie jest partnerem w następnym projekcie finansowanym ze środków EFS pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia”.

Stowarzyszenie STOLINA współpracuje z kilkunastoma pracodawcami z terenu gminy Zwierzyn oraz powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Współpraca z Centrum to doskonała okazja do obniżenia kosztów zatrudnienia oraz pozyskania dobrego pracownika.