asos logo kolor2Dnia 05 grudnia 2014 r. w ramach projektu „AKADEMIA SENIORA AS 60+” zorganizowaliśmy na prośbę uczestników projektu, dodatkowy wyjazd do Pałacu w Mierzęcinie na kręgle. Tak jak poprzednim razem wszyscy bawili się znakomicie.

asos logo kolor2W dniu 20 listopada 2014 r. do Pałacu Sapetów w Tucznie zjechali się uczestnicy, projektu AKADEMIA SENIORA 60+

asos logo kolor2AKADEMIA SENIORA 60+ jest projektem realizowanym przez nasze stowarzyszenie dzięki współfinansowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, na terenie 3 gmin: Zwierzyn (grupa w Zwierzynie), Stare Kurowo (grupa w Pławinie), Strzelce Krajeńskie (grupa w Tucznie).
     Projekt w zdecydowany sposób przyczynił się do podniesienia aktywności osób starszych mieszkających na wsi. Wyraźnie widać rezultaty projektu. Nawiązały się więzi pomiędzy seniorami, wzrosła ich wiedza z różnych dziedzin życia, samoocena. Seniorzy wykazują więcej wiary we własne siły i możliwości. Wykorzystują nabyte umiejętności w życiu codziennym, wykazują większą aktywność, planują wspólne działania w przyszłości. Wyjazd do Trójmiasta i wizyta studyjna w Gdyńskim Centrum Aktywności Seniora utwierdziła ich w przekonaniu, że mogą, chcą i będą działać. Już sami się organizują do różnych przedsięwzięć np. do zajęć z obsługi komputera, by „nadążać” za współczesnym światem, by móc się uczyć, komunikować, z wykorzystaniem technik Internetu. Zaplanowali spotkania, z informatykiem z programu Polska Cyfrowa Równych Szans w Pławinie, Zwierzynie, Górecku, Tucznie. Wspierają ich nasi Wolontariusze.
     Prezentujemy poniżej wrażenia Seniorów po wycieczce do Trójmiasta.

asos logo kolor2Uczestnicy projektu AKADEMIA SENIORA AS 60+ cały czas aktywni.

asos logo kolor2Ach, co to był za dzień...

21.06.2014 wybraliśmy się na wycieczkę do Poznania. Mimo wczesnej pory wszyscy byliśmy w doskonałych humorach, pełni nadziei na dzień obfitujący we wrażenia. I nie zawiedliśmy się.