Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim logo Centrum Integracji Społecznej logo

Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu” STOLINA” z terenu województwa Lubuskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Gorzowie Wielkopolskim realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Stolina logo Centrum Integracji Społecznej logo

Stowarzyszenie „STOLINA” prowadzące Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie jest partnerem w następnym projekcie finansowanym ze środków EFS pt. „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018
dotyczące wyżywienie uczestników zajęć prowadzonych
w CIS w Zwierzynie
przy STOWARZYSZENIU „STOLINA”


Centrum Integracji Społecznej logo

STOWARZYSZENIE „STOLINA” z siedzibą w Zwierzynie
prowadzi rekrutację ciągłą uczestników
do CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „STOLINA” zagospodarowali zaniedbany skwer.