W dniu 23.11.2015 r. odbyło się następne spotkanie sygnatariuszy partnerstwa z przedstawicielami OWES na temat "Partnerstwo - wspólne działania." Podsumowaliśmy działania partnerstwa do tej pory.

03.09.2015 r. - udział przedstawicieli zarządu i kadry programowej w konferencji OWES zorganizowanej w Gorzowie Wlkp. na temat: „Przedsiębiorczość społeczna szansą rozwoju subregionu gorzowskiego”.

W dniu 29.07.2015 r. odbyło się następne spotkanie sygnatariuszy partnerstwa z przedstawicielami OWES na temat "Partnerstwo - wspólne działania." Podsumowaliśmy działania partnerstwa do tej pory

W dniu 27.01.2015 r. odbyło się spotkanie partnerów. Kontynuowaliśmy prace nad wnioskiem o powołanie samodzielnego Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie, omawialiśmy możliwe źródła finansowania CIS oraz dopracowywaliśmy elementy strategii opracowanej dla zawartego partnerstwa w gminie Zwierzyn.