Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w naszych projektach. Praca z Państwem była dla nas przyjemnością.
     Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 

 

Stowarzyszenie " Stolina"

Nadzieja na kółkach cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i podjęcie pracy poprzez udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym w zakresie zdobycia uprawnień, umiejętności i kompetencji. 50 000 zł , 01.03.-28.08.2010

Architekci Marzeń cel: Osiągnięcie przez młodzież zagrożoną wejściem na ścieżkę wykluczenia społecznego  i mającej nierówne szanse na rynku edukacyjnym  -  kompetencji ogólnych  i umiejętności społecznych pozwalających  na lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym i tworzenie realnego planu życia. 50 000 zł,  1.05.2010-30.09.2010

Dogonić Świat cel : Podniesienie poziomu kwalifikacji i świadomości 20 mieszkańców parafii Bieniów  w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia poprzez zorganizowanie różnego rodzaju zajęć  szkoleniowych. 49 000 zł,1.05.2010-30.08.2010

Zacznij od zaraz cel: Zwiększenie aktywności i integracji społecznej 30 mieszkańców parafii Bieniów. 47 490zł. 1.08.2010-30.11.2010

Damy Radę cel: Zwiększenie możliwości aktywnego rozwoju zainteresowań, uzdolnień, wyrównywanie szans edukacyjnych i kształcenie postaw społecznych poprzez udział uczniów z małych wsi w pozalekcyjnych  zajęciach edukacyjnych 50 000 zł, 1.09.2010-28.02.2011

Kategoria C-tego właśnie chcę cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia podniesienie kwalifikacji 10 osób mieszkających na wsi poprzez udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo 49 740 zł,  02.08.2010-28.01.2011

Kobiety w drodze po sukces Zwiększenie zdolności do zatrudnienia podniesienie kwalifikacji 10 kobiet mieszkających na wsi poprzez udzielenie wsparcia kobietom nieaktywnym zawodowo z 50 000 zł 01.09.2010-28.02.2011

Czas na zmiany cel: Poprawa funkcjonowania na lokalnym rynku pracy osób bezrobotnych i drobnych rolników poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia i podjęcie pracy dzięki zdobyciu dodatkowych uprawnień, umiejętności i kompetencji. 49 840 zł, 01.03.-31.08.2011

Superniania na kółkach cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i podjęcie pracy poprzez udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym w zakresie zdobycia uprawnień, umiejętności i kompetencji. 50 000 zł, 01.10.2011-30.05.2012