Siedzisz w domu i pomagasz! To proste.

Podaruj oddziałowi zakaźnemu gotowe maseczki. Możesz je zakupić np. u miejscowego producenta /nr telefonu: 513 044 153/ a on przekaże je w Twoim imieniu szpitalowi.

Wiele maseczek miejscowy producent przekazał charytatywnie ratownikom medycznym, seniorom, wsparł finansowo Szpital w Drezdenku.

Jesteśmy w kontakcie z Oddziałem Zakaźnym w Gorzowie. Dowiedzieliśmy się jakie maseczki są im potrzebne i takie zostaną uszyte.

Można też przekazywać środki finansowe bezpośrednio na konto szpitala:

Bank Gospodarstwa Krajowego: 08 1130 1222 0030 2002 6720 0003 /z opisem: darowizna dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- COVID-19/.

ZOSTAŃ W DOMU I POMAGAJ!

Centrum Integracji Społecznej logo

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją, stosując się do zaleceń Wojewody Lubuskiego, od dnia 13.03.2020 do 27.03.2020 zawieszam wszelkie działania Centrum Integracji Społecznej przy STOWARZYSZENIU „STOLINA” z siedzibą w Zwierzynie.

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją, stosując się do zalecenia Wojewody Lubuskiego, od dnia 12.03.2020 do dnia 27.03.2020, działania KLUBU WSPARCIA SENIORA przy STOWARZYSZENIU „STOLINA” prowadzone będą zdalnie w miejscu zamieszkania Uczestników.

Przygoda? Nie tylko... to przede wszystkim wspaniała, emocjonalna praca z Seniorami z Klubu Wsparcia Seniora, którzy dotychczas niewiele mieli wspólnego ze sztuką.

W dniu 11.12.2019r., w ramach projektu o nazwie ” Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego” odbyła się impreza integracyjne „Spotkanie Opłatkowe”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Stolina” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zwierzynie.